KRETSSTYRELSE

 

     2018-05-04 Uppdaterades sidan

 

Sven-Olof Sandberg 0709 54 28 90 E-post Ordförande, AU, Miljöansv, Regelfrågor, Krishant ansv

Barbro Arvidsson 0709 22 85 86 E-post  Sekreterare, AU, Kontr resultatlistor inbjudan, It-ansvarig, Flitpris  

Lars Amnestål  E-post Serieledare, Vc sekreterare, Utbildningsledare, Biträdande tävlingsledare, Serieledare fält, Vapenkontr ansv

Mikael Fält 0705 20 32 04  E-post  Tävlingsledare, AU, Bankontr fält, Regelfrågor, Ansv medaljer-jetonger,förtjänsttecken. Ansv Hemmabanetävlingen

 Per-Anders Svensson 0705 88 07 74 E-post  Vice Ordförande, Ungdomsledare, Rekryteringsansv, Pr ansv, Serieledare

Nils Lexberg 0702 05 26 14 E-post  Vandringspriskontr, Märkesredog, Prispengaransv

 Viktoria Hallgren E-post Kassör, Ansv Webshooter IT-ansvarig

Tony Lundberg 0701 40 90 03 E-post Bästa skytt, Vice utbildningsl

Johan Elmström 0723 18 91 88 E-post   

Beatrice Ekström 0733 35 29 81 E-post Rekryteringsansv, PR ansv

Ingemar Proos 0705 61 07 34 E-post  Regelfrågor